Asi: Tartu Lasteaed Poku õpperetked 2020-2021 õppeaastal

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0095
Menetlev üksus: Tartu Lasteaed Poku
Vastutav töötaja: Virge Viisimaa
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: Tartu Lasteaed Poku õpperetked 2020-2021 õppeaastal
Registreeritud: 25.06.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Läbi õppeprogrammides osalemise toetada laste keskkonnateadlikuse arengut.


Eesmärgid


Tartu Lasteaed Poku 6.-7 aastaste lapsed on osalenud Pokumaa õppeprogrammil. Lapsed on saanud uusi teadmisi looduse eluringist ja keskkonnateadliku mõtteviisi kujundamiseks läbi muinasjutuliste pokutegelaste, läbi praktilise tegevuse on õppinud märkama seoseid looduses ja inimtegevuse vahel.


Tegevused


Matkatakse metsas, vaadeldakse puid ja taimi, uuritakse loomade tegutsemisjälgi ning räägitakse looduse eluringist läbi aastaaegade (sh talutöödest).
Tutvutakse looduslike ja muinasjutu pokudega läbi Edgar Valteri silmade.
Kasutatakse aktiivõppe meetodeid: arutelu, kogemusõpet ja uurimusõpet.


Tulemused


Projekti läbimisel lapsed tunnevad olulisemaid puuliike ja mõnda uut huvitavat taime ning märkavad loomade tegutsemisjälgi. Oskavad rääkida loodusest eri aastaaegadel ja sellest, kuidas talutööd aastaaegadest ja ilmast sõltuvad. Lisaks kinnistuvad lastel teadmised pokudest ja nende seotusest loodusega ja Edgar Valteriga. Lastel on arenenud arutlusoskus, vaatlusoskus, leidlikkus ja seoste otsimise oskus.


Maksumus


984 EUR

Tartu kohustused


84 EUR

Toetus


900 EUR

Kellele taotlus esitatakse


Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus

Millise programmi / meetme raames


KIKi 2020. aasta Keskkonnateadlikkuse lihtsustatud pr programmi

Juhtpartner


Tartu Lasteaed Poku

PartneridJuht


Evelin Laugus

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 31.05.2021

Osakond


HO allasutus

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord