Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-15-0112 - Euroopa parimad praktikad ECVETi rakendamisel
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Liivi Raudsepp
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: