Etapp: 1. Ettevalmistamine

Asi: VP-18-0055 - TAT Noortegarantii tugisüsteemi arendamine ja testimine
Asja liik: Välisprojekt
Kirjeldus
Vastutaja: Sävelin Siida
Seisund: Lõpetatud
Seotud dokumendid: