Asi: SUMBA +

Seisund: Tegemisel
Asja number: VP-20-0028
Menetlev üksus: Tartu linnavalitsuse linnamajanduse osakond
Vastutav töötaja: Jaanus Tamm
Teised töötajad: Helje Jõgi; Maarja-Liis Metsla; Mihkel Vijar; Rein Haak; Roman Meeksa; Vaike Tark; Kaspar Alev
Tähtaeg: 31.12.2021
Sari: 19-2 Välisprojektidega seotud dokumendid (s.h. projektitaotlused- ja muudatused, väljamaksetaotlused, aruanded, hankedokumendid ja kirjavahetus)
Viide: Kirjavahetuse toimik
Teema: SUMBA +
Registreeritud: 25.02.2020

Projekt


Lühikokkuvõte


Autostumise kiire kasv linnades põhjustab mitmesuguseid probleeme - ummikud, halb õhukvaliteet, surve linnaruumile (parkimise vajadus), liiklusohutuse langus jne.
Reeglina avalduvad need probleemid kõige teravamalt linnade keskustes. Lisaks erasõidukite arvu kiirele kasvule on üha problemaatilisemaks muutumas ka linnasüdametes kaubavedude organiseerimine ja kaubaveokite kontsentratsioon päevasel ajal. Kaubanduse-, teeninduse- ja büroode varustamine kombineerituna üha populaarsemate kullerteenustega (paki- ja toidukullerid) toob endaga kaasa paisuva liikluskoormuse ning sellega kaasnevad probleemid. Üheks lahenduseks kasvavale liikluskoormusele on uute säästvate tehniliste lahenduste ja liikuvusmustrite juurutamine.


Eesmärgid


Projekti SUMBA + eesmärgiks on viia ellu praktilisi lahendusi, mis aitavad linnadel leevendada kasvavast mootorsõidukite arvust ning inimeste liikuvusharjumustest tulenevaid negatiivseid mõjusid.


Tegevused


SUMBA + raames luuakse Tartus uudne säästev transpordilahendus – jalgrattaraamatukogu ning koostatakse linnaliikluse monitoorimiseks linnas aset leidvate igapäevaste liikumiste modaaljaotuse reaalaja mudel.


Tulemused


Asutatud on jalgrattaraamatukogu ning loodud linnas aset leidvate igapäevaste liikumiste modaaljaotuse reaalajas määramise mudel.


Maksumus


164 888 EUR

Tartu kohustused


24 733 EUR

Toetus


140 155 EUR

Kellele taotlus esitatakse


ERDF

Millise programmi / meetme raames


Läänemere programm

Juhtpartner


Växjö omavalitsus (Rootsi)

Partnerid


Riia Linnavalitsus (Läti)
Harjumaa Omavalitsuste Liit
Balti Keskkonnafoorum (Läti)
Balti Keskkonnafoorum (Eesti)
Balti Keskkonnafoorum (Saksamaa)
Riga Planning Region (Läti)

Juht


Jaanus Tamm

Algus- ja lõpptähtaeg


01.09.2020 - 30.06.2021

Osakond


LMO

Show details for Asja sisukordAsja sisukord
Hide details for Asja sisukordAsja sisukord